Structura organizatorică a Direcţiei Judeţene de Statistică Sălaj

Direcţia Judeţeană de Statistică Sălaj este organizată şi funcţionează potrivit Hotărârii  Guvernului nr.957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional  de  Statistică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Direcţia Judeţeană de Statistică Sălaj are următoarea structură organizatorică :

–  Serviciul de producţie statistică;

–  Compartimentul de sinteză,  coordonare, diseminare şi relaţii cu publicul;

–  Compartimentul IT şi infrastructură statistică;

–  Compartimentul  gestionare resurse umane şi contabilitate;

Direcţia Judeţeană de Statistică Sălaj este subordonată Institutului Naţional de Statistică şi are relaţii de colaborare cu toate direcţiile regionale/judeţene de statistică din ţară , direcţiile generale/direcţiile din I.N.S.. De asemenea, are relaţii de colaborare cu organele administraţiei publice locale şi cu serviciile deconcentrate ale administraţiei publice centrale.

ORGANIGRAMA

Regulament de organizare şi funcţionare

 

Decizie comisie paritara – iulie 2022

Constituire comisie paritara – 21 iunie 2022