Legislaţie

     1. Legea nr.226/2009 privind organizarea si functionarea statisticii oficiale in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare;
     2. Hotararea Guvernului nr.957/2005 privind organizarea si functionarea Institutului National de Statistica, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;
     3. Legea nr.422/2006 privind organizarea si functionarea sistemului statistic de comert international cu bunuri;
    4. Hotararea Guvernului nr.1456/2022 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a Sistemului Statistic National in perioada 2022-2027; Anexa HG nr.1456/2022
     5. Hotararea Guvernului nr.933/2017 privind aprobarea Programului Statistic National Multianual 2018-2020;
     6. Legea nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
     7.  Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001, privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare;
     8.Legea nr.190 din 18 iulie 2018 privind masuri de punere in aplicare a Regulamentului(UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (regulamentul general privind protectia datelor)
      9. Ordinul Presedintelui Institutului National de Statistica nr.881/24.07.2020 privind aprobarea structurii organizatorice a Directiei Judetene de Statistica Salaj