Veniturile populaţiei

Câştigul salarial nominal mediu net lunar, pe activităţi ale economiei naţionale, (CAEN Rev1), total salariaţi, in perioada 1995-2007

Câştigul salarial nominal mediu net lunar, pe activităţi ale economiei naţionale, (CAEN Rev2), total salariaţi, in anul  2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022