Agricultură

in curs de actualizare..,

Suprafaţa cultivată, cu principalele culturi, în perioada 1995-2022

Fondul funciar, după modul de folosinţă, la 31 decembrie, în perioada 1995-2014

Producţia ramurii agricole, în perioada 2001-2021

Producţia agricolă vegetală, la principalele culturi, în perioada 1995-2022

Producţia medie la hectar la principalele culturi, în anul 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020  | 2021 | 2022

Suprafaţa viilor pe rod, în anul 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021  | 2022

Producţia totală de struguri în anul 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 20182019 | 2020 | 2021 | 2022

Producţia medie de struguri la hectar, în anul 2005 | 2006 | 2007  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022

Producţia totală de fructe, în anul 2005 | 2006 | 2007  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 2019 | 2020 | 2021 2022

Efectivele de animale (la sfârşitul anului), în perioada 1995-2022

Producţia agricolă animală, în anul 2005 | 2006 | 20072008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 20182019 | 2020 | 2021 | 2022

Parcul de tractoare şi  maşini agricole principale din agricultură, la 31 decembrie, în perioada 1995-2022