Populaţia

Populatia si densitatea populatiei la recensaminte

Populaţia dupa domiciliu, pe sexe si medii, la 1 iulie, în perioada 1995-2022

Populaţia dupa domiciliu, pe grupe de varsta, la 1 iulie, în perioada 1995-2022

Populaţia dupa domiciliu, pe sexe si medii, la 1 ianuarie, în perioada 1995-2023

Mişcarea naturală a populaţiei,pe medii,în anul 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022

Ratele de fertilitate, pe grupe de vârstă, în anul 2005 | 2006 | 2007 | 2008 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022

Durata medie a vieţii, pe sexe, în perioada 1995-2022

Migraţia internă determinată de schimbarea domiciliului, pe medii, în anul 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022